Argumentari

Si has arribat fins aquí és que t’interessa promoure l’alimentació sostenible en la teua escola  Com començar?
1

El menjador escolar juga un paper clau en l’aprenentatge d’hàbits alimentaris i té una funció social i pedagògica molt important.

2

Els menús escolars acostumen a tindre poca verdura i fruita fresca, molta proteïna animal, excés de fritures i derivats carnis (hamburgueses, llonganisses, companatges…), excés de precuinats i poc aliments locals i de temporada. Més informació

3

Generalment, sabem poc al voltant del menjador escolar: origen dels aliments, gestió del menjador, pla educatiu, preparacions culinaries, opinions dels comensals, criteris per a seleccionar les empreses…

4

Des de les comunitats educatives ens podem implicar per millorar la qualitat del nostre menjador escolar a través de la comissió de menjador, el consell escolar, l’AMPA…

5

Raona quin impacte té l’alimentació en la societat en general. L’alimentació és la base de la nostra salut. Així mateix, la manera en què produïm el menjar també es veurà reflectida en la salut del nostre territori i, en conseqüència, del nostre planeta. Aquest pot ser un bon resum

6

Informa’t en estudis rigorosos per a construir el teu propi argumentari. Mes informació

Menjador Escolar Sostenible

Salut


Augment del consum d’aliments frescos

 Augment del consum d’aliments sense pesticides

Disminució del consum de carn roja i processada segons les recomanacions de l’OMS

Disminució de consum d’aliments ultra processats

Disminució del consum d’aliments amb sucres afegits

Augment del consum de cereals integrals

logo educacion

Educació


Coneixement i reflexió sobre els nostres hàbits de consum

Coneixement sobre els aliments locals i de temporada

Coneixement sobre els efectes de l’actual sistema alimentari en el canvi climàtic

Coneixement de la cultura gastronòmica local i de l’ús de varietats tradicionals d’aliments per al seu preparat

Medi Ambient


Consum de productes ecològics i de temporada

Reducció de l’impacte mediambiental i social de la nostra alimentació

Lluita contra el malbaratament alimentari

Producció rural

Dinamització de l’economia local, obertura de mercats per a productes tradicionals i de qualitat

Preus justos per al sector productiu

Afavoreix el relleu generacional

Beneficis

Salut


Augment d’una dieta equilibrada: més verdures, llegums i fruites

Foment d’estils de vida saludable: consolidació de coneixements nutricionals

Disminució en els costos de salut

Educació


Conscienciació i sensibilització sobre la justícia social, equitat i integritat

Consum responsable i sostenible

Enfortiment de la identitat local

Medi Ambient


Utilitza menys productes envasats

Minimitza el recorregut dels aliments

S’orienta a les tècniques de producció respectuoses amb el medi ambient

Foment i promoció de la integritat ecològica i reducció dels costos ambientals

Producció rural

Foment del consum de productes locals

Respectuós dels sabers tradicionals

Augment de la producció ecològica

Resultats

Salut


Població sana

Educació


Població informada, conscient i responsable sobre els seus hàbits de consum

Medi Ambient


Minimització de l’impacte ambiental de la producció d’aliments, processament i transport

Producció rural

Consolidació i expansió de subsistència rural sostenible