Qui és responsable del tractament de les teues dades?

El Centre d’Estudis Rurals i d’Agricultura Internacional, amb C.I.F. G96284971 i Justícia Alimentària, amb número de C.I.F. G58429077, seran els responsables de les dades personals facilitades a través de la present pàgina web, així com de les dades facilitades telefònicament, a través de qualsevol dels nostres formularis en format paper o qualsevol altre tipus de mitjà, sempre que siguen proporcionats voluntàriament per la persona interessada.

Igualment totes dues entitats es responsabilitzen de l’ús adequat de les dades de les persones i iniciatives que participen en els projectes que es duen a terme des de la nostra entitat. Per a qualsevol mena de consulta sobre les dades teues que tenim recollits o l’ús que li donem, pots posar-te en contacte amb la persona responsable de les comunicacions de CERAI, a través de l’email comunicacion@cerai.org  o de Justícia Alimentària a través del correu info@justiciaalimentaria.org

Per a quina finalitat tractarem les teues dades personals?

CERAI i Justícia Alimentària tractaran les dades esmentades anteriorment per a l’enviament de comunicacions sobre les activitats de l’entitat i les activitats de les xarxes a les quals pertanyem, així com informació sobre els projectes i campanyes en les quals treballem, incloses les campanyes de fidelització i captació de fons. Les persones sòcies de CERAI i Justícia Alimentària rebran així mateix informació sobre l’aportació econòmica o donatiu a l’efecte de la deducció d’aquest import en la declaració de l’IRPF. Des de *CERAI i Justícia Alimentària t’assegurem que les teues dades no seran en cap cas cedits a terceres persones, organitzacions o empreses.

Durant quant temps emmagatzemarem les teues dades?

Les teues dades personals seran emmagatzemades i utilitzades mentre no sol·licites la seua supressió. Podràs sol·licitar-la via email, escrivint a comunicacion@cerai.org  o info@justiciaalimentaria.org. No obstant això, en totes les nostres comunicacions s’inclourà un botó per a facilitar la sol·licitud de baixa en les nostres llistes de correu i deixar de rebre les informacions.

Legitimació per al tractament de les teues dades

Utilitzarem les teues dades exclusivament per a enviar-te novetats sobre les nostres activitats o nostra newsletter, sempre que t’hages donat d’alta a aquesta última. En el cas de les persones sòcies de CERAI o Justícia Alimentària també se sol·licita l’ús de les dades necessàries per a l’enviament per correu postal de les publicacions, cartes informatives i imprés sobre la deducció de la quota. Igualment, s’usaran les dades de domiciliació bancària per al gir de la quota d’associat/a. Les dades de persones i iniciatives que participen en els projectes que es duen a terme des de CERAI o Justícia Alimentària s’usaran exclusivament per a desenvolupar les activitats pròpies del projecte per al qual s’han recollit les dades.

protección-de-datos-cerai

Qualsevol persona que facilite les seues dades tindrà dret a obtindre informació sobre les dades disponibles i l’ús que se’ls està donant. També tindrà dret a accedir a aqueixa informació, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seua supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguen necessaris per als fins que van ser recollits.

Les persones interessades també podran sol·licitar la limitació o la supressió del tractament de les seues dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. Així mateix, tindran dret a rebre, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, les dades personals que li incumbisquen que haja facilitat i a transmetre’ls a un altre responsable, sempre que siga tècnicament possible.

Les persones interessades podran exercir els drets enunciats anteriorment i la revocació en qualsevol moment dels consentiments prestats, mitjançant email remés a comunicacion@cerai.org  o info@justiciaalimentaria.org

En la pàgina web de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades hi ha a la disposició de la ciutadania models d’exercici dels citats drets.

En qualsevol moment la persona interessada podrà presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, especialment quan considere que les entitats no han satisfet degudament l’exercici dels seus drets. Aquesta reclamació podrà ser presentada davant la citada autoritat mitjançant les diferents opcions que la seu electrònica de l’Agència Espanyola de Protecció de dades ofereix.