Escoles que Alimenten llança una campanya per a mobilitzar a les famílies cap a la transició cap a una alimentació escolar més saludable i sostenible.

  • Una alimentació més sana i que respecte el planeta és necessària per a garantir el futur sostenible de les pròximes generacions
  • És en l’espai del menjador on adquireixen el gust i els principals hàbits de consum que repetiran quan siguen adults
  • S’ha fet un experiment social amb mares i pares, convidant-los a tastar un menú escolar. 

Saps el que mengen els teus fills i filles en el menjador? Amb aquesta pregunta, la Plataforma Escoles que Alimenten llança una campanya per a convidar les famílies a unir-se a la seua proposta de transició cap a uns menjadors escolars més saludables i sostenibles. El llançament es realitza just en les dates prèvies a la selecció de les empreses de menjador, que solen ser en l’últim consell escolar de l’any: “Busquem que les famílies i els Consells escolars tinguen en compte una selecció de criteris per a triar a l’empresa més enllà dels econòmics; ens sembla fonamental que s’incorporen també una sèrie d’exigències nutricionals, socials i ambientals”, explica un dels membres de la Plataforma.

L’objectiu d’aquesta campanya és que Associacions de Famílies d’Alumnes/as (AMPAS o AFAS) s’involucren de manera activa en el seu treball d’incidència (Manifest) i col·laboració amb l’Administració pública per a l’impuls de normatives que asseguren menús elaborats amb productes frescos, de proximitat, de temporada i, en la mesura que siga possible, ecològics. I, que, per descomptat, faça efectiu el principi d’inclusivitat, oferint opcions que contemplen la diversitat ètica, religiosa i cultural de la població.

Durant l’any, al voltant de 180 000 xiquets i xiquetes fan el seu menjar principal del dia en el menjador escolar, per això, pensem que el menjador és un espai transformador. És una potent eina de canvi en aquests moments de múltiples crisis a les quals ens enfrontem. Una alimentació més sana i que respecte el planeta és necessària per a garantir el futur sostenible de les pròximes generacions i per a combatre el canvi climàtic. És en l’espai del menjador on molts xiquets i xiquetes adquireixen el gust i els principals hàbits de consum, així com el lloc on interioritzen el concepte d’‘alimentar-se bé’ que repetiran quan siguen adults. A més, des dels menjadors escolars es pot afavorir l’accés a l’alimentació de qualitat dels col·lectius més vulnerables, i, per tant, la democratització de la bona alimentació.

Un experiment amb mares i pares

Aquesta campanya es materialitza en la web de la Plataforma a través d’un vídeo que mostra un experiment social, en el qual s’ha convidat a un grup de mares i pares a tastar un menú típic d’un menjador escolar: ensalada, arròs a la cubana i veggie burguer, amb un iogurt de maduixa per a postres.

L’experiment mostra com és un menú desconstruït a base de productes processats i aliments quilomètrics i plastificats, com la veggie burguer, la salsa de tomaca de pot o l’ensalada de bossa, en comparació amb un menú elaborat amb ingredients frescos, de proximitat i elaborats de manera casolana. Quina safata triaries? I, tu T’ho menjaries?. Aquestes són les preguntes que es llança a les famílies, perquè siguen conscients que els seus fills o filles no poden triar en el seu dia a dia i que, per tant, és necessari que s’involucren activament a tractar de millorar l’alimentació escolar.

Escoles que Alimenten té com a objectiu impulsar canvis que permeten transitar cap a uns menjadors escolars més educatius, més saludables, més lligats al territori, més sostenibles i compromesos amb el sector primari local, en definitiva, més participatius i més justos.

Aquesta campanya és iniciativa dels següents membres dins de la plataforma:

Justicia Alimentaria, CERAI, Mensa Cívica, FEUMVE, Escola Les Carolnes,  Centre d’Innovació Las Naves, Acicom, CCPV-COAG, SEAE, Canopia Coop., Intersindical i FAMPA – Valencia.

Contacto: info@escolesquealimenten.org

CASTELLANO

¿QUÉ COMEN NUESTROS HIJOS E HIJAS EN EL COMEDOR?

Escoles que Alimenten lanza una campaña para movilizar a las familias hacia la transición hacia una alimentación escolar más saludable y sostenible. 

  • Una alimentación más sana y que respete el planeta es necesaria para garantizar el futuro sostenible de las próximas generaciones 
  • Es en el espacio del comedor donde adquieren el gusto y los principales hábitos de consumo que repetirán cuando sean adultos
  • Se ha hecho un experimento social con madres y padres, invitándolos a probar un menú escolar.

¿Sabes lo que comen tus hijos e hijas en el comedor? Con esta pregunta, la Plataforma Escoles que Alimenten lanza una campaña para invitar a las familias a unirse a su propuesta de transición hacia unos comedores escolares más saludables y sostenibles. El lanzamiento se realiza justo en las fechas previas a la selección de las empresas de comedor, que suelen ser en el último consejo escolar del año: “Buscamos que las familias y los Consejos escolares tomen en cuenta una selección de criterios para escoger a la empresa más allá de los económicos; nos parece fundamental que se incorporen también una serie de exigencias nutricionales, sociales y ambientales”, explica uno de los miembros de la Plataforma.

El objetivo de esta campaña es que Asociaciones de Familias de Alumnos/as (AMPAS o AFAS) se involucren de manera activa en su trabajo de incidencia y colaboración con la Administración pública para el impulso de normativas que aseguren menús elaborados con productos frescos, de proximidad, de temporada y, en la medida que sea posible, ecológicos. Y, que, por supuesto, haga efectivo el principio de inclusividad, ofertando opciones que contemplen la diversidad ética, religiosa y cultural de la población.

Durante el año, alrededor de 180 000 niños y niñas hacen su comida principal del día en el comedor escolar, por ello, pensamos que el comedor es un espacio transformador. Es una potente herramienta de cambio en estos momentos de múltiples crisis a las cuales nos enfrentamos. Una alimentación más sana y que respete el planeta es necesaria para garantizar el futuro sostenible de las próximas generaciones y para combatir el cambio climático. Es en el espacio del comedor donde muchos niños y niñas adquieren el gusto y los principales hábitos de consumo, así como el lugar donde interiorizan el concepto de ‘alimentarse bien’ que repetirán cuando sean adultos. Además, desde los comedores escolares se puede favorecer el acceso a la alimentación de calidad de los colectivos más vulnerables, y, por tanto, la democratización de la buena alimentación.

Un experimento social con madres y padres

Esta campaña se materializa en la web de la Plataforma a través de un vídeo que muestra un experimento social, en el que se ha invitado a un grupo de madres y padres a probar un menú típico de un comedor escolar: ensalada, arroz a la cubana y veggie burguer, con un yogur de fresa de postre.

El experimento muestra cómo es un menú deconstruido a base de productos procesados y alimentos kilométricos y plastificados, como la veggie burguer, la salsa de tomate de bote o la ensalada de bolsa, en comparación con un menú elaborado con ingredientes frescos, de proximidad y elaborados de manera casera. ¿Qué bandeja elegirías? Y, tú ¿Te lo comerías?. Estas son las dos preguntas que se lanza a las familias, para que sean conscientes de que sus hijos o hijas no pueden elegir en su día a día y que, por tanto, es necesario que se involucren activamente en tratar de mejorar la alimentación escolar.

Escoles que Alimenten tiene como objetivo impulsar cambios que permitan transitar hacia unos comedores escolares más educativos, más saludables, más ligados al territorio, más sostenibles y comprometidos con el sector primario local, en definitiva, más participativos y más justos. 

Esta campaña es iniciativa de los siguientes miembros dentro de la plataforma:

Justicia Alimentaria, CERAI, Mensa Cívica, FEUMVE, Escola Les Carolnes,  Centre d’Innovació Las Naves, Acicom, CCPV-COAG, SEAE, Canopia Coop., Intersindical i FAMPA – Valencia.

Contacto: info@escolesquealimenten.org