Escoles que Alimenten llança una campanya per a mobilitzar a les famílies cap a la transició cap a una alimentació escolar més saludable i sostenible.

 • Una alimentació més sana i que respecte el planeta és necessària per a garantir el futur sostenible de les pròximes generacions
 • És en l’espai del menjador on adquireixen el gust i els principals hàbits de consum que repetiran quan siguen adults
 • S’ha fet un experiment social amb mares i pares, convidant-los a tastar un menú escolar. 

Saps el que mengen els teus fills i filles en el menjador? Amb aquesta pregunta, la Plataforma Escoles que Alimenten llança una campanya per a convidar les famílies a unir-se a la seua proposta de transició cap a uns menjadors escolars més saludables i sostenibles. El llançament es realitza just en les dates prèvies a la selecció de les empreses de menjador, que solen ser en l’últim consell escolar de l’any: “Busquem que les famílies i els Consells escolars tinguen en compte una selecció de criteris per a triar a l’empresa més enllà dels econòmics; ens sembla fonamental que s’incorporen també una sèrie d’exigències nutricionals, socials i ambientals”, explica un dels membres de la Plataforma.

L’objectiu d’aquesta campanya és que Associacions de Famílies d’Alumnes/as (AMPAS o AFAS) s’involucren de manera activa en el seu treball d’incidència (Manifest) i col·laboració amb l’Administració pública per a l’impuls de normatives que asseguren menús elaborats amb productes frescos, de proximitat, de temporada i, en la mesura que siga possible, ecològics. I, que, per descomptat, faça efectiu el principi d’inclusivitat, oferint opcions que contemplen la diversitat ètica, religiosa i cultural de la població.

Durant l’any, al voltant de 180 000 xiquets i xiquetes fan el seu menjar principal del dia en el menjador escolar, per això, pensem que el menjador és un espai transformador. És una potent eina de canvi en aquests moments de múltiples crisis a les quals ens enfrontem. Una alimentació més sana i que respecte el planeta és necessària per a garantir el futur sostenible de les pròximes generacions i per a combatre el canvi climàtic. És en l’espai del menjador on molts xiquets i xiquetes adquireixen el gust i els principals hàbits de consum, així com el lloc on interioritzen el concepte d’‘alimentar-se bé’ que repetiran quan siguen adults. A més, des dels menjadors escolars es pot afavorir l’accés a l’alimentació de qualitat dels col·lectius més vulnerables, i, per tant, la democratització de la bona alimentació.

Un experiment amb mares i pares

Aquesta campanya es materialitza en la web de la Plataforma a través d’un vídeo que mostra un experiment social, en el qual s’ha convidat a un grup de mares i pares a tastar un menú típic d’un menjador escolar: ensalada, arròs a la cubana i veggie burguer, amb un iogurt de maduixa per a postres.

L’experiment mostra com és un menú desconstruït a base de productes processats i aliments quilomètrics i plastificats, com la veggie burguer, la salsa de tomaca de pot o l’ensalada de bossa, en comparació amb un menú elaborat amb ingredients frescos, de proximitat i elaborats de manera casolana. Quina safata triaries? I, tu T’ho menjaries?. Aquestes són les preguntes que es llança a les famílies, perquè siguen conscients que els seus fills o filles no poden triar en el seu dia a dia i que, per tant, és necessari que s’involucren activament a tractar de millorar l’alimentació escolar.

Escoles que Alimenten té com a objectiu impulsar canvis que permeten transitar cap a uns menjadors escolars més educatius, més saludables, més lligats al territori, més sostenibles i compromesos amb el sector primari local, en definitiva, més participatius i més justos.

Aquesta campanya és iniciativa dels següents membres dins de la plataforma:

Justicia Alimentaria, CERAI, Mensa Cívica, FEUMVE, Escola Les Carolnes,  Centre d’Innovació Las Naves, Acicom, CCPV-COAG, SEAE, Canopia Coop., Intersindical i FAMPA – Valencia.

Contacto: info@escolesquealimenten.org

CASTELLANO

¿QUÉ COMEN NUESTROS HIJOS E HIJAS EN EL COMEDOR?

Escoles que Alimenten lanza una campaña para movilizar a las familias hacia la transición hacia una alimentación escolar más saludable y sostenible. 

 • Una alimentación más sana y que respete el planeta es necesaria para garantizar el futuro sostenible de las próximas generaciones 
 • Es en el espacio del comedor donde adquieren el gusto y los principales hábitos de consumo que repetirán cuando sean adultos
 • Se ha hecho un experimento social con madres y padres, invitándolos a probar un menú escolar.

¿Sabes lo que comen tus hijos e hijas en el comedor? Con esta pregunta, la Plataforma Escoles que Alimenten lanza una campaña para invitar a las familias a unirse a su propuesta de transición hacia unos comedores escolares más saludables y sostenibles. El lanzamiento se realiza justo en las fechas previas a la selección de las empresas de comedor, que suelen ser en el último consejo escolar del año: “Buscamos que las familias y los Consejos escolares tomen en cuenta una selección de criterios para escoger a la empresa más allá de los económicos; nos parece fundamental que se incorporen también una serie de exigencias nutricionales, sociales y ambientales”, explica uno de los miembros de la Plataforma.

El objetivo de esta campaña es que Asociaciones de Familias de Alumnos/as (AMPAS o AFAS) se involucren de manera activa en su trabajo de incidencia y colaboración con la Administración pública para el impulso de normativas que aseguren menús elaborados con productos frescos, de proximidad, de temporada y, en la medida que sea posible, ecológicos. Y, que, por supuesto, haga efectivo el principio de inclusividad, ofertando opciones que contemplen la diversidad ética, religiosa y cultural de la población.

Durante el año, alrededor de 180 000 niños y niñas hacen su comida principal del día en el comedor escolar, por ello, pensamos que el comedor es un espacio transformador. Es una potente herramienta de cambio en estos momentos de múltiples crisis a las cuales nos enfrentamos. Una alimentación más sana y que respete el planeta es necesaria para garantizar el futuro sostenible de las próximas generaciones y para combatir el cambio climático. Es en el espacio del comedor donde muchos niños y niñas adquieren el gusto y los principales hábitos de consumo, así como el lugar donde interiorizan el concepto de ‘alimentarse bien’ que repetirán cuando sean adultos. Además, desde los comedores escolares se puede favorecer el acceso a la alimentación de calidad de los colectivos más vulnerables, y, por tanto, la democratización de la buena alimentación.

Un experimento social con madres y padres

Esta campaña se materializa en la web de la Plataforma a través de un vídeo que muestra un experimento social, en el que se ha invitado a un grupo de madres y padres a probar un menú típico de un comedor escolar: ensalada, arroz a la cubana y veggie burguer, con un yogur de fresa de postre.

El experimento muestra cómo es un menú deconstruido a base de productos procesados y alimentos kilométricos y plastificados, como la veggie burguer, la salsa de tomate de bote o la ensalada de bolsa, en comparación con un menú elaborado con ingredientes frescos, de proximidad y elaborados de manera casera. ¿Qué bandeja elegirías? Y, tú ¿Te lo comerías?. Estas son las dos preguntas que se lanza a las familias, para que sean conscientes de que sus hijos o hijas no pueden elegir en su día a día y que, por tanto, es necesario que se involucren activamente en tratar de mejorar la alimentación escolar.

Escoles que Alimenten tiene como objetivo impulsar cambios que permitan transitar hacia unos comedores escolares más educativos, más saludables, más ligados al territorio, más sostenibles y comprometidos con el sector primario local, en definitiva, más participativos y más justos. 

Esta campaña es iniciativa de los siguientes miembros dentro de la plataforma:

Justicia Alimentaria, CERAI, Mensa Cívica, FEUMVE, Escola Les Carolnes,  Centre d’Innovació Las Naves, Acicom, CCPV-COAG, SEAE, Canopia Coop., Intersindical i FAMPA – Valencia.

Contacto: info@escolesquealimenten.org

Se somete a información pública el proyecto de decreto del Consell de regulación de los consejos de salud básicos y otros espacios de participación por el que establecen los criterios para garantizar menús saludables en servicios restauración colectiva de la Comunitat Valenciana.

“Las frutas y hortalizas deberán ser frescas y de temporada al menos en un 50%”.

Desde Plataforma Escoles que Alimenten y la publicación hace dos años del Manifiesto por unos comedores escolares saludables y sostenibles estábamos esperando esta noticia. La modificación del Decreto 84/2018 o redacción de un nuevo decreto que fomente a una alimentación sostenible, mediante el cual se incorporen medidas más ambiciosas para asegurar la transición hacia comedores escolares más sostenibles, era una de nuestras principales líneas de trabajo y ha dado su fruto. El mismo año de publicación del manifiesto se estableció la primera mesa intersectorial junto a las Consellerias de Sanidad, Agricultura y Educación. En diversas reuniones trabajamos en conjunto para elaborar este nuevo proyecto de decreto. En estos momentos, está sometido a información pública. (Se puede hacer aportaciones hasta el del 22 de diciembre de 2022 en la página web de la GVA).

“Artículo 1. Objeto y finalidad
Este decreto tiene por objeto establecer los criterios para garantizar menús saludables en los servicios de restauración colectiva de la Comunitat Valenciana, con la finalidad de fomentar una alimentación saludable y sostenible, impulsando la incorporación de alimentos de proximidad, de temporada y de producción ecológica, basados en la dieta mediterránea, en el ámbito de la restauración dirigida a una colectividad de consumidores”.

LEER PROYECTO

Estamos con buenas noticias que compartir. En el último mes, ha habido dos cambios que tenemos que celebrar y aunque falta mucho todavía por conseguir comedores escolares sanos y sostenibles al 100%, es un buen inicio y nos da un impulso para seguir trabajando. ¡Os contamos!

Los últimos cambios en la normativa para favorecer el consumo de alimentos frescos, de temporada, de proximidad y ecológicos en los comedores escolares conllevan un paso en el camino que esperamos como Plataforma. Además, estos últimos meses hemos estado trabajando mucho en un ciclo de talleres para conseguir sumar a centros educativos a la plataforma y definir un plan de acción para el nuevo curso. ¡Estamos de nuevo ilusionadas y con fuerza!

De forma resumida, una de las noticias se refiere a la publicación de nuevos pliegos de contratación de empresa gestora de comedor de las escuelas municipales de Valencia con criterios de sostenibilidad. Y otra, es que se hace público el borrador del nuevo decreto de fomento de una alimentación sana y sostenible de la Generalitat, con porcentajes más ambiciosos al anterior Decreto 84, en el que llevamos invirtiendo muchas horas desde hace más de un año y pudimos poner de manifiesto en las jornadas del 26 de mayo.

Por unos comedores escolares sostenibles

Dos noticias nos han hecho felices estas semanas. Por un lado, el trabajo que llevamos haciendo varias organizaciones, en el marco del Grupo de Compra Pública del Consell Alimetari Municipal de Valencia (CALM), ve resultado. En mayo, la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Valencia ha publicado un nuevo pliego para los menús de las escuelas municipales. Por otro lado, como Plataforma Escoles que Alimenten llevamos dos años trabajando en una mesa intersectorial con diferentes Consellerias de la GVA para modificar el Decreto 84 y poner en el centro un cambio hacia menús más sanos y sostenibles: con más alimentos de temporada, de proximidad, frescos y ecológicos y hace unos días se hacía público en prensa su borrador, lo que quiere decir que está más cerca su aprobación. Os compartimos las dos noticias:

“Los menús de los colegios y escuelas infantiles de gestión municipal serán “elaborados con productos locales, frescos y producidos de forma sostenible y respetuosa con el medio ambiente”. Así se desprende del nuevo pliego de condiciones que determinará la licitación de este servicio, que durante este curso ha atendido a más de mil niños y niñas (1.060 de 1.216 menores de los citados centros escolares de la ciudad).

Según el nuevo pliego de condiciones, los menús escolares tienen que contener verdura fresca y de temporada a diario y, como mínimo, el 50% de estos productos serán obligatoriamente ecológicos. En el caso de las naranjas y mandarinas, el 100%.” (Seguir leyendo en Levante EMV)

“El decreto marca reglas sobre la ponderación del servicio que tendrá que aplicarse en las licitaciones. En primer lugar, alude a la calidad de los productos -medido por alimentos ecológicos, variedad de frutas y verduras de temporada o alimentos con denominación de origen-, cuya ponderación mínima será del 30% sobre el total del baremo. La lista de requisitos tendrá que especificarse en la licitación.

Por otro lado, está la calidad ambiental de la propuesta, cuya ponderación mínima será del 25% y engloba criterios como el consumo de productos de proximidad, gestión del desperdicio alimentario o formación del personal de la contrata en medio ambiente. También se tendrán en cuenta parámetros relativos a la calidad social, cuya ponderación mínima será del 15%. En este apartado cita cuestiones como la formación del personal adscrito en alimentación o políticas de igualdad de género. 

Entre las grandes novedades está la pérdida de peso del precio, ya que la ponderación de la oferta económica no será más del 20% sobre el baremo con el fin de garantizar que las compañías que se adjudican el concurso cuentan con los valores y criterios que se quieren implantar en los centros públicos.” (Seguir leyendo en Valencia Plaza)

En definitiva, estamos muy ilusionadas con ver avanzar nuestros objetivos. ¿Te unes para seguir consiguiendo dar más pasos?

 • El Consell trabaja en una nueva normativa para generar criterios de obligatoriedad que impulsen una transición hacia la sostenibilidad en el servicio de los comedores públicos.
 • El consumo de verduras y frutas ecológicas de toda la población escolar de la Comunidad Valenciana supondría un 20% de la producción ecológica.

El fomento y tránsito hacia una alimentación sana y sostenible en los comedores escolares públicos de la Generalitat Valenciana es una realidad cada vez más próxima. Así lo han revelado los diferentes direcciones generales que acudieron ayer a la Jornada per transitar cap a una compra pública alimentària saludable i sostenible: “Hemos constituido una Mesa Intersectorial de alimentación saludable y sostenible – toda esta mesa está trabajando en ello- para establecer cuáles son los criterios obligatorios para que tengamos una alimentación de calidad”, declaró Isaura Navarro, Secretaría Autonómica de Salud Pública.

Unos días después de la apertura del nuevo espacio de distribución ecológica, la Ecotira en Mercavalència, se celebra una jornada organizada desde el Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional, CERAI, con el objetivo informar a las empresas de restauración colectiva de los avances hacia una compra pública alimentaria sana y sostenible. Un evento para hablar sobre la transición y conexión entre la producción sostenible y el sector de la restauración colectiva en los centros educativos.

Llegir més

 • Escoles que Alimenten, formada por un grupo de organizaciones relacionadas con la alimentación, el desarrollo rural y la economía social, en vista de que está a punto de cerrarse el plazo para la selección de empresa de comedor por parte de los centros educativos, publica hoy su manifiesto para recordar que a la hora de seleccionar empresa de comedor se tomen en cuenta criterios más allá de los económicos; es decir, sociales y ambientales. Y, sobre todo, se tenga en cuenta la calidad sobre el precio de los alimentos.

  La plataforma demanda el tránsito de los comedores escolares hacia una alimentación sana y sostenible -basada en alimentos de temporada, proximidad y ecológicos-  para garantizar un futuro sostenible: “Queremos poner de manifiesto que las administraciones competentes, como titulares de obligaciones, deben garantizar una alimentación sana, sostenible y no discriminatoria en los centros educativos de la Comunitat Valenciana, que nuestras hijas e hijos, y la sociedad en su conjunto merecen”.

  “80 céntimos para materia prima por menú escolar, dificultan una alimentación de calidad”

Llegir més

Escoles que Alimenten colabora con el Ajuntament de València y pone a disposición una serie de recomendaciones, menús y recetas para contribuir a una alimentación saludable y sostenible de las familias que están obteniendo beca de comedor para los niños y niñas de 0 a 5 años, que no puedan hacer uso de comedores de escoletas infantiles.

Llegir més

Tras el cierre de los centros escolares de la Comunitat Valenciana el pasado 11 de marzo a consecuencia de la propagación del COVID-19, la Conselleria de Educación ha activado el llamado vale-beca comedor, un cheque para que aquellas familias con escasos recursos, que durante este curso han sido beneficiarias de la beca de comedor, puedan adquirir alimentos para sus hijos e hijas en supermercados.

Para complementar esta acción llevada a cabo por la administración valenciana, un conjunto de organizaciones dentro de la Plataforma Escoles que Alimenten – Colegio de Dietistas-Nutricionistas de la Comunitat Valenciana (CODiNuCoVa), Justicia Alimentaria, Mensa Cívica, Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional (CERAI), AMPA del IES la Murta, Cooperativa de producción ecológica La Vall de La Casella, SEAE y Las Naves- hemos trabajado para trasladar a la Administración y a las familias una serie de propuestas para un buen uso de este vale durante el confinamiento.

La plataforma está formada por diversas organizaciones cuyo trabajo está relacionado con la alimentación, el desarrollo rural y la economía social. Escoles que alimenten nació con el objetivo de trabajar en la mejora del modelo de comedor escolar y en promover su transición hacia una alimentación más saludable y sostenible en toda la Comunitat Valenciana. En la actualidad, aún no se habían presentado formalmente como plataforma, sin embargo, se ha adaptado ante la situación actual para que las familias tengan una referencia sobre cómo alimentar a sus hijos e hijas y cómo comprar para que esa alimentación sea buena para la salud, pero también buena para el territorio y para el planeta.

Llegir més